Web
            Analytics
Opportunity - Quality

Opportunity - Quality

Updated: 2024-11-25 Q3/24
Cổ phiếu đang tăng trưởng nhanh. Công ty có lợi nhuận xuất sắc và sức khỏe tài chính tốt. Tăng trưởng rất nhanh chóng.
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
ไม่พบข้อมูล
Cổ phiếu ổn định. Công ty có lợi nhuận tốt và sức khỏe tài chính xuất sắc. Tăng trưởng chậm nhưng đều đặn
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
ไม่พบข้อมูล
Cổ tức cao liên tục với lợi nhuận vừa phải và sức khỏe tài chính tốt
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
ไม่พบข้อมูล
Cổ phiếu mới niêm yết, với hiệu suất xuất sắc và sức khỏe tài chính tốt trong giai đoạn mới đây nhất
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
ไม่พบข้อมูล
Phục hồi lợi nhuận từ hiệu suất kém với tiềm năng tăng trưởng cao và sức khỏe tài chính mạnh hơn
Stock P/E ROA ROE Div Prev Yr Div Current PEG Price
ไม่พบข้อมูล