Web
            Analytics
My Dashboard

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Downtrend"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

Stock Price Quality Overall
1.34
77
1.23
77
6.60
62
Stock Price Quality Overall
13.30
100
85.75
100
39.00
100
Stock Price Quality Overall
7.75
92
14.40
85
Stock Price Quality Overall
Stock Price Quality Overall

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

Stock Price Timing Overall
8.60
96
164.50
96
10.40
94
Stock Price Timing Overall
3.08
27
14.90
91
3.08
28
Stock Price Timing Overall
Stock Price Timing Overall
Stock Price Timing Overall

Top Portfolio Những nhà đầu tư thu được tỷ suất lợi nhuận tốt nhất

Top Watch Most watched stock in Setscope.

Stock Price Quality Overall
0.12
38
14.40
85
37.75
46

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

Stock Price Quality Overall
9.80
62
9.25
69
2.72
38

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

Stock Price Quality Overall
23.70
46
15.50
100
2.68
62
Stock Price Quality Overall
23.70
46
15.50
100
8.45
77

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

Overall Stock Last Change Volume
NEW 164.50 +24.15% 3,400
STARK 0.22 +22.22% 2,303,505,000
BTW 0.56 +19.15% 20,724,200
PSTC 1.32 +14.78% 31,511,500
JCKH 0.08 +14.29% 11,600,900
JCK 0.26 +13.04% 28,723,000
LEO 6.90 +11.29% 2,205,100
SENX 0.80 +11.11% 7,496,000
3K-BAT 58.00 +9.43% 1,400
TFI 0.12 +9.09% 1,365,600
Overall Stock Last Change Volume
M-STOR 6.10 -20.78% 29,200
NC 10.20 -9.73% 2,109,700
DTCI 50.75 -8.97% 368,700
BTNC 53.00 -8.62% 146,900
ALL 0.13 -7.14% 5,058,900
DV8 0.55 -6.78% 366,500
TRITN 0.14 -6.67% 2,220,300
NPK 17.40 -6.45% 18,500
DOHOME 13.50 -5.59% 20,451,900
UNIQ 3.12 -5.45% 1,457,700