Web
 Analytics
My Dashboard

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Sideway"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

StockPriceQualityHealth
0.29
77
0.61
69
1.14
62
StockPriceQualityHealth
0.14
77
3.51
77
0.17
77
StockPriceQualityHealth
StockPriceQualityHealth
StockPriceQualityHealth

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

StockPriceTimingHealth
2.09
96
0.25
96
0.04
96
StockPriceTimingHealth
0.25
1
0.00
-
0.43
91
StockPriceTimingHealth
0.11
6
0.27
6
0.09
-
StockPriceTimingHealth
0.08
66
0.03
3
0.16
6
StockPriceTimingHealth
0.26
6
0.32
5
0.80
5

Top Watch Most watched stock in Setscope.

StockPriceQualityHealth
0.17
38
0.06
38
0.09
46

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

StockPriceQualityHealth
2.09
85
0.00
46
0.13
31

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

StockPriceQualityHealth
10.15
62
0.19
62
25.68
62
StockPriceQualityHealth
25.68
62
16.60
92
23.06
54

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

StockLastChangeVolume
F100.02+100.00%1,116,000
T130.03+50.00%60,000
5WA0.04+33.33%121,000
E6R0.04+33.33%4,488,600
BRS0.08+33.33%200
40V0.08+33.33%143,364,500
A550.16+23.08%23,000
8YY0.38+22.58%30,287,500
C040.06+20.00%170,100
5DO0.14+16.67%10,900
StockLastChangeVolume
5020.01-50.00%799,700
M030.03-25.00%1,603,800
F860.08-20.00%1,700
1C30.61-17.57%2,500
M110.09-10.00%298,100
B9S0.09-10.00%100,700
STP0.20-9.09%40,000
NR70.13-7.14%148,000
AZT0.13-7.14%368,800
A300.14-6.67%500