Web
            Analytics
Deepscope แพลตฟอร์ม AI สำหรับการวิเคราะห์หุ้น

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Downtrend"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

Stock Price Quality Overall
1.27
77
stone_small_igrowth
1.20
77
stone_small_igrowth
2.36
69
stone_small_igrowth
Stock Price Quality Overall
265.00
100
stone_small_igood
13.50
100
stone_small_igood
10.00
100
stone_small_igood
Stock Price Quality Overall
17.10
92
stone_small_idividend
6.75
85
stone_small_idividend
Stock Price Quality Overall
Stock Price Quality Overall

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

Stock Price Timing Overall
2.22
97
stone_small_alltiming
9.80
97
stone_small_alltiming
116.50
95
stone_small_alltiming
Stock Price Timing Overall
62.75
26
stone_small_social
22.60
26
stone_small_social
2.50
27
stone_small_social
Stock Price Timing Overall
Stock Price Timing Overall
Stock Price Timing Overall
41.00
89
stone_small_stochastic
4.16
87
stone_small_stochastic
45.00
88
stone_small_stochastic

Top Portfolio Những nhà đầu tư thu được tỷ suất lợi nhuận tốt nhất

Top Watch Most watched stock in Setscope.

Stock Price Quality Overall
1.75
77
stone_small_topwatch
170.50
92
stone_small_topwatch
15.50
85
stone_small_topwatch

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

Stock Price Quality Overall
13.10
77
stone_small_topsocial
62.75
54
stone_small_topsocial
22.60
62
stone_small_topsocial

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

Stock Price Quality Overall
22.10
38
stone_small_roe
15.50
85
stone_small_roe
2.04
62
stone_small_roe
Stock Price Quality Overall
22.10
38
stone_small_roic
15.50
85
stone_small_roic
18.90
62
stone_small_roic

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

Overall Stock Last Change Volume
stone_small_gainer TNPC 1.84 +30.50% 18,018,700
stone_small_gainer SDC 0.07 +16.67% 22,215,100
stone_small_gainer TPLAS 2.14 +12.63% 11,840,600
stone_small_gainer CPT 0.77 +8.45% 17,094,600
stone_small_gainer MDX 3.14 +6.08% 377,300
stone_small_gainer L&E 1.54 +4.76% 35,000
stone_small_gainer MNIT 1.85 +3.93% 35,700
stone_small_gainer QLT 4.74 +3.04% 400
stone_small_gainer JKN 1.17 +2.63% 26,847,900
stone_small_gainer ETE 1.22 +2.52% 13,330,700
Overall Stock Last Change Volume
stone_small_loser NEWS 0.01 -50.00% 7,081,600
stone_small_loser ACC 0.58 -17.14% 21,806,900
stone_small_loser B 0.05 -16.67% 15,673,800
stone_small_loser SAMART 5.05 -15.13% 18,572,000
stone_small_loser PPPM 0.07 -12.50% 4,473,600
stone_small_loser TVDH 0.35 -12.50% 7,519,200
stone_small_loser SBNEXT 1.79 -10.05% 6,819,200
stone_small_loser RP 1.81 -9.50% 2,068,400
stone_small_loser EMC 0.10 -9.09% 2,442,600
stone_small_loser SK 0.74 -8.64% 19,895,900